Toto je krátky úvod do komunity zvádzania, do tajnej komunity mužov. PUA - tiež označovaná ako komunita PickUp, je celosvetová komunita mužov, ktorých cieľom je dosiahnutie sociálnych, osobných, vzťahových a sexuálnych úspechov so ženami - skrze sebezlepšovania sa a porozumenia sociálnej a evolučnej psychológii a mnohým ďalším odvetviam. Existuje prevažne vďaka fóram a skupinám, klubom atď. Zástancovia komunity sa nechávajú nazývať "Pickup Artists", skrátene PUA (alebo "umelci v balení žien ". Členovia našej komunity spoločne zdieľajú úspechy v interakcii so ženami, napriek rozdielnym prístupom (metódam). Jedno nás však spája - poznanie a viera, že klasické konvenčné metódy zvádzania, flirtu a zoznamovania sa so ženami - nefungujú.

Cieľom snaženia - bola a stále je - transformácia z toho, čo komunita nazýva "priemerný frustrovaný chlapík" ( "average Frustrated chumps", AFC) do sveta "Umelcov v balení žien" (Pickup Artists, PUA). Pickuperi sa snažia prevziať kontrolu nad svojimi životmi pomocou hlbšieho porozumenia sociálnej dynamiky, mužsko ženským vzťahom, sexu, psychologii, komunikácii, ženskej mysle, zlepšovanie svojich spoločenských zručností a získaním sebadôvery.

Školy Zvádzania vznikli preto, aby poskytli mužom - potrebné praktické zručnosti a schopnosti - ktoré by následne mohli uplatniť vo svojich vzťahoch / životoch - získaním vnútornej mužskej dôvery v seba samého. Hoci "škôl a prístupov zvádzania" existuje niekolko - všetky metódy povzbudzujú muža k dosiahnutiu osobného zdokonalenia - akceptovaním svojich chýb a následnú nápravu. Kým ciele majú školy zvádzania viac menej rovnaké, cesty k ich dosiahnutiu sa veľmi rôznia. Naša škola zvádzania Elite so sídlami v Bratislave a Prahe  - pomáha svojim účastníkom aktívne spoznať a naučiť sa  jednotlivé prístupy a metódy (ponúkame:  pravidelné poradenstvo, kurzy, školenia, semináre a tréningy).

Vznik a vývoj komunity zvodcov vo svete
Aby sme mohli komunitu zvádzania lepšie pochopiť - je treba zasadiť ju do kontextu jej vlastnej histórie. Zásluhy sa pripisujú p. Ericovi Weberovi, ktorý v roku 1970 vydal knihu How to Pick Up Girls, ktorá bola predlohou k literatúre o zvádzaní, ktorá teraz koluje komunitou. V osemdesiatych rokoch dvaja kalifornskí muži - guru začínajú predávať vlastné rady ohľadne zvádzania žien. Jedným z nich, Ross Jeffries, objavil NLP (neuro-ligvistické programovanie), čiže hypnotický smer, ktorý dokáže komunikovať s podvedomím pri navonok normálnej konverzácii. Ross Jeffries je zástancom techniky NLP, ktorú nazval Speed ​​Seduction, čiže rýchlozvádzanie.

V roku 1994 Lewis De Payne, študent od Rosse Jeffries, založil skupinu alt.seduction.fast. ta potom dala vzniknúť sieti ďalších diskusných fór, blogov a stránok venujúcich sa technikám zvádzanie. Keďže bola časom zaspamována, ďalšia skupina založila alternatívu zvanú "Moderated ASF", ktorá mala vyše 20 000 členov. Koncom 90. rokov Clifford Lee začal písať Cliff 's List Seduction Letter, ako oficiálny prejav celej komunity. Ďalšie učitelia zvádzanie prichádzali s vlastnými metódami a boli známi ako "guru zvádzania" alebo proste "guru". Najslávnejšie z nich boli Mystery a David De Angelo. De Angelo, žiak Rossa Jeffries, začal svojím príspevkom do Cliff 's Listu. Je známy vďaka svojej technike, ktorú nazval vtipná vtieravosť (Cocky and Funny). Mystery bol kúzelníkom, ktorý aplikoval svoje najlepšie spoločenské skúsenosti a "zručnosť" zo svojich výstupov na scéne do techniky zvádzania, ktorú nazval Mysteryho metóda (Mystery's Method), vrátane typických prvkov pickupového slangu. Roku 2007 Mystery s dvoma žiakmi vytvorili vlastný televízny program pod názvom "The Pick Up Artist", ktorý bol vysielaný na stanici VH1. V roku 2005, Neil Strauss, novinár New York Times, aka Style, (žiak Mysteryho) napísal knihu Hra: Prienik do tajnej spoločnosti majstrov zvádzanie. Kniha sa dostala na zoznam bestsellerov New York Times a predstavila pickup a zvádzanie širšiemu publiku.

Základné myšlienky PU scény
Priaznivci našej komunity - sú z praxe života presvedčení, že súčasné vžité rady a zvyky ohľadom spoločensky prijatelného a naučeného "balenia a zoznamovania" - tzn. randenia so ženami - sú chybné. Postavenie mužov voči ženám bolo v posledných rokoch značne deformované. Voči pôvodným vzťahom v prírode, jednak kvôli vplyvom civilizácie, náboženstva (kultúra a morálka), atd.. Hoci vzťah ľudí k sexu sa v poslednej dobe zlepšil, priemerný muž je stále obklopený množstvom chybných presvedčenie ohľadom vzťahov k ženám (napr. ak bude muž k žene neustále milý a urobí pre ňu, čo jej vidí na očiach, zvýši svoje šance na intímny / romantický vzťah s takou ženou, atď.). Bullshitt. Od malička nám však túto predstavu tvaruje výchova rodičov, postupom času sa k tomu pridávajú vplyvmi televízie, rádií, novín, literatúry, populárne názory psychológov, atď. Členovia komunity tvrdia, že síce idea veľkej lásky k jedinej žene a celoživotné monogamia nie je toľko častá, avšak tu stále máme "mýty" ako dvorenie sa ženám, oddanosť až závislosť. Míňanie peňazí za ženu - kupovanie kvetov, cukroviniek, darčekov, šperkov, atď., sú, podľa komunity, nezmysli ktoré sa nám spoločnosť a médiá (reklamy pre mužov sú koncipované štýlom - keď si kúpite XX, budú vás všetky krásne ženy chcieť, atď.) snaží vnútiť. Títo "milí" muži (v ženskom podvedomie "neškodní chlapici") vedia počúvať ženám, majú veľa kamarátok, avšak nemôžu udržať dlhodobý vzťah, ich láska nie je opätovaná, začínajú ženu "nudiť". Sex ani partnersky vzťah s nou nikdy nedosiahnu. Žena to vie.

Fyzický vzhľad muža pre ženu menej dôležitý ako vzhľad ženy pre mužov. Členovia komunity zvádzania pracujú na svojej "Hre" (tj. Skúsenostiach so zvádzaním, komunikáciou a flirtom), a to zlepšovaním porozumenia ženskej psychiky a svojho sebavedomia. Veľa mužov správne tuší, že svoju "Hru" môžu zlepšiť skúsenosťami a že zdatnosť spolužitia so ženami sa dá u jednotlivca vylepšovať, rovnako ako zdatnosti v iných odboroch a stránkach ľudského života. Komunita zvádzania má svoj vlastný provokatívne slang, zbierku akroným a žargón pre opis mužov a žien a ich interakcií. Napr. pojem "AFC" (Average Frustrated Chump - Priemerný frustrovaný chlapik) - označuje muža bez cieľov, "obyčajného dobrého chlapa", ktorý nie je schopný zviesť ženu. "Amog" (Alpha-Male Of Group): alfa-samec, muž, ktorý má v skupine najvyššie postavenie a rešpekt. Niektoré koncepty pochádzajú zo sociobiológia a evolučnej psychológie. Často sú citované knihy ako The Red Queen (Červená kráľovná) od Matta Ridleyho, Sperm Wars (Vojna spermií) od Robina Bakera, The Mating Mind od Geoffrey Millera a iné.

Slovníček pojmov
Uvádzame zoznam výrazov a skratiek, ktoré sa v pickupu bežne používajú. S niektorými týmito pojmami prišli priamo členovia komunity, iné pochádzajú z oblasti hypnózy či marketingu, a ďalšie sú slová známa z bežného používania, ktorá si pickupom iba vypožičali. Príslušné definície objasňujú význam týchto termínov výhradne v kontexte zvádzanie. Kedykoľvek to bolo možné, uvádzam aj mená tých, ktorým je výraz pripisovaný:

AKTÍVNY nezáujem - súslovie: tým, že sa muž nevenuje dievčaťu, o ktorú má v skutočnosti záujem a bavi sa len s jej kamarátkami, v nej vyvoláva žiarlivosť a pochybnosti, takže nakoniec muža bude zo zvedavosti prenasledovať.
ASS - skratka (alfa samec skupiny alebo alfa samec sekundárne): spoločensky zdatný Mužská jedinec, ktorý s pickuperem súperia o ženu, prípadne inak negatívne ovplyvňuje jeho hru.
ASSOVAT - sloveso: odstrániť potenciálneho mužského soka zo skupiny žien s využitím fyzické, verbálne či psychologické taktiky. Tiež: prealfovat.
CIEĽ - podstatné meno: žena, ktorú si pickuper vyhliadne v skupine ľudí a ktorú sa snaží svojou hrou získať.
ČASOVÁ DEFORMÁCIE - súslovie: pôvodne termín z oblasti hypnózy, označujúci zníženú schopnosť hypnotizovaného orientovať sa v ubiehajúcom čase; cieľom tejto pickuperské techniky je vyvolať u ženy pocit, že sa s pickuperem pozná dlhšie, než je tomu v skutočnosti, napr. postupnou návštevou niekoľkých rôznych miest v priebehu jediného večera, alebo sugestívnym hovorom o budúcich spoločných plánoch a dobrodružstvách. Tiež: budoucnostní pacing alebo projekcia budúcich udalostí.
ČASOVÁ NAPADNUTIE - súslovie: do časovej tiesne sa muž uvádza tým, že žene alebo skupine ľudí oznání, že ich bude musieť čoskoro opustiť. Cieľom časovej tiesne je rozptýliť obavu ženy, že muž, sa ktorým sa ešte len zoznámila, ju bude prenasledovať celý večer, prípadne že ak prekročí prah mužovho bytu, automaticky sa od nej očakáva, že sa s mužom musí vyspať. Tiež: falošná časová tieseň.

DC - skratka (demonštrácie svoje ceny, v angličtine DHV - Demonstration (of) higher value): manéver, pri ktorom pickuper predvedie nejakú svoju zručnosť či mimoriadnu vlastnosť, ktorá v očiach ženy alebo skupiny ľudí odváži jeho cenu a / alebo príťažlivosť; cieľom je vyniknúť medzi ostatnými, menej zaujímavými mužmi. Antonymum: DN (demonštrácie nedostatočnosti, v angličtine DLV - Demonstration of lower value).
DDV - skratka (dlhodobý vzťah): priateľky.
DEŇ DRUHÝ - súslovie: prvé rande. Tiež: druhá schôdzka.
Drsňáčky - podstatné meno: defenzívne ženská reakcie, ktorej cieľom je neznámeho muža, ktorý ju osloví, odradiť. Prípadná neomalenosť ženiných počiatočných slov nutne neznamená, že rovnako grobiansky je aj ich autorka, prípadne že s ňou nie je možné nadviazať rozhovor. Druhé zasadanie - súslovie: prvé rande. Tiež: deň druhý.
DREVO - podstatné meno: úplne trebné predmet; plytvanie papierom; väčšinou označuje telefónne číslo, ktoré žena pickuperovi dá bez toho existuje reálna možnosť, že na jeho telefonát odpovie. Falošný ČASOVÁ NAPADNUTIE - viď časová tieseň.
Falošný takeaway - viď takeaway.
Fázová modulácia - súslovie: používa sa počas rozhovoru jeden na jedného - prechod z bežnej konverzácie na konverzáciu pomalší a zmyselnejšie, na dotyky alebo reč tela; slúži ako predstupeň pokusu o bozk.

FHB - skratka (fakt hustá baba): extrémne príťažlivá žena.
HB - skratka (hustá baba - anglicky - hot babe): termínn, ktorým príslušníci svůdcovské komunity označujú atraktívne ženy. V prípade, že toto označenie odkazuje ku konkrétnej žene, býva doplnené buď číselným vyjadrením jej pôvabu (napr. HB10), alebo prezývkou (napr. HBzrzka). Dievčenskú CRACK - súslovie: akékoľvek ezoterické či psychologické tému, ako je astrológia, tarot a testy osobnosti, ktoré priťahuje väčšinu žien, ale necháva chladnou väčšinu mužov.

Holomrazmi - podstatné meno: ignorovanie ženy s cieľom prinútiť ju, aby začala usilovať o validáciu; väčšinou sa používa ako technika na odvrátenie odporu na poslednú chvíľu.
HOUFNICOVÝ NEG - súslovie: neg uplatňovaný v rámci skupiny s cieľom pobaviť celú skupinu na ženin účet.
IDC - skratka (interaktívne demonštrácie svoje ceny): krátka rutina, ktorej cieľom je získať si pozornosť a záujem ženy, s ktorou sa muž krátko predtým zoznámil, a to tým spôsobom, že jej oznámi niečo o nej samej.
Instantný Rande - súslovie: nasleduje po oboznámení sa ženou - návšteva niekoľkých miest v priebehu jediného dňa. Typický býva prechod z rušného prostredia niekam, kde sa dvojica môže ľahšie zblížiť, napríklad z baru do reštaurácie alebo z ulice do kaviarne.
IZ - skratka (indikátor záujmu): znamenie, ktorým žena dáva mužovi nepriamo najavo, že ju priťahuje alebo zaujíma. Medzi tieto jemné, väčšinou nevedomé náznaky patrí nakláňania sa k mužovi počas jeho verbálneho prejavu, kladenie banálnych otázok s cieľom zabrániť prerušeniu konverzácie a stlačení dlane, keď muž vezme ženu za ruku. Antonymum: IN (indikátor nezáujmu).
JEDNOLITIDA - podstatné meno: 1. posadnutosť ženou, s ktorou muž nechodí; pickupom sú presvedčení, že takáto extrémna fixácia na jednu ženu výrazne znižuje mužove šance začať s ňou chodiť a spať. 2. žena, ktorú je muž posadnutý.

Kalibrovať - ​​sloveso: sledovať verbálne a neverbálne reakcie jednotlivca alebo skupiny a čo najpresnejšie z nich odvodzovať ich momentálnej myšlienkové či citové rozpoloženie.
KAMIKADZE - podstatné meno: pickuper, ktorý je bez okolkov a často nezdvorilo odmietnutý či odehnán ženou alebo skupinou ľudí, ktoré sa pokúsil osloviť.
KAZIŠUK - podstatné meno: osoba, ktorá nech náhodne alebo zámerne naruší či prekazí pickuperovu hru. Kazišukem môže byť napríklad kamarátka danej ženy, kamarát pickupom, prípadne úplne cudzí človek.
KINOŠKA - podstatné meno (odvodené od slova kinestézie): dotýkať sa alebo nechať na seba siahať, väčšinou za účelom zvádzania alebo sexuálneho vzrušenia. Zahŕňa hladenie po vlasoch, držanie za ruku, chytanie za boky; predchádza priamemu sexuálnemu kontaktu. Tiež: kino.
KONCOVKA S Líbačka - súslovie: vášnivé bozkávanie a maznanie. Tiež kiss-close, k-close či * Close.

KONCOVKA S volačka - súslovie: získať od ženy pravej telefónne číslo. za koncovku s volačka považovať nedá, ak dá svoje telefónne číslo muž žene. Tiež number-close, či#close.
KONCOVKA so všetkým - súslovie: mať pohlavný styk. Tiež: koncovka s pichačky,full-close, fuck close, f-close či! close.
KOTVA - podstatné meno: externý stimul (optický, zvukový, dotykový), ktorý vyvolá špecifickú emocionálne či behaviorálne reakciu, napr. pieseň, ktorá človeku zlepší náladu, pretože mu pripomenie nejaký príjemný zážitok. Pickupeři používajú kotvy k vytvoreniu väzby medzi svojou osobou a pozitívnymi emóciami, ktoré žena prežíva.
Kotviť - sloveso (z anglického anchoring): kotvenie je postup, s ktorého pomocou sa vytvára väzba medzi vonkajším stimulom a emocionálne či behaviorálne reakcií. Ide o výraz z oblasti neurolingvictického programovanie.
KRÍDLO - podstatné meno: kamarát, väčšinou s určitými pickuperskými vedomosťami, ktorý pickuperovi pomáha pri zoznamovaní s ženou urobiť na ňu dojem, prípadne ju odviezť domov. krídlo môže pomôcť napríklad tým, že počas pickuperovy konverzácie so ženou zabaví jej priateľov alebo že žene rozpráva o pickuperových pozitívnych vlastnostiach. Tiež: mužské krídlo.
Mamka - skratka (mám ťa rada ako kamaráta): slová, ktoré žena prednesie k mužovi, ktorému chce dať najavo, že o neho nemá sexuálny či milostný záujem. Mamka si možno vypočuť, prípadne dostať.
MM - skratka (Mysteryho metóda): škola pickupu, ktorej zakladateľom je Mystery a ktorá sa špecializuje na nepriamu skupinovú kontaktáž.
Modelové - sloveso: pozorovať a napodobňovať správanie druhého človeka - väčšinou osoby s určitým povahovým rysom alebo schopnosťami, ktoré si muž želá osvojiť.
MPUA - skratka (majster pickuper): hráč, ktorý dosahuje mimoriadnych výsledkov a ktorého zručnosti ho radí medzi vrcholné jedno percento svůdcovské komunity.

MS - skratka (mužská slepota): neschopnosť niektorých mužov rozpoznať záujem ženy do okamihu, keď žena odíde a nedá sa nič robiť.
MYSTERYHO MIESTNOSŤ - súslovie: neverejné internetové fórum vyhradené iba členom, ktoré mnoho čelných predstaviteľov pickuperské komunity využíva ku vzájomnému zdieľanie techník, fotografií a terénnych správ.
Nákupná horúčka - súslovie: pripravenosť ženy nadviazať s mužom intímne fyzický kontakt. Na rozdiel od obyčajnej príťažlivosti sa nákupná horúčka väčšinou dostavuje veľmi rýchlo a veľmi rýchlo tiež odznieva. Ak chce pickuper fyzický záujem ženy o svoju osobu udržať čo najdlhšie, snaží sa vyskrutkovať jej nákupnú horúčku rýchlym sledom pickuperských rutín.
Neandertálec - podstatné meno: priamo a aktívne eskalovať fyzický kontakt s cieľom dosiahnuť pohlavného styku so povoľná ženou; vychádza tiež z myšlienky, že praľudia pri párení využívali skôr inštinkt a silu než inteligenciu a reč. Tiež: použiť neandertálca.
NED - skratka (nie som suka): manéver používaný niektorými ženami v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za iniciovanie či svolnost k pohlavnému styku. Jeho ciele je nepôsobiť promiskuitnom dojmom, či už pred mužom, svojimi priateľmi, celou spoločnosťou alebo sama pred sebou. Tento postup môže žena použiť pred či po pohlavnom styku, prípadne ním môže pohlavnému styku zabrániť.

NEG - podstatné meno: dvojznačná poznámka alebo zdanlivo neúmyselná urážka, ktorú pickuper smeruje na krásnu ženu, s ktorou sa krátko predtým zoznámil, s cieľom dať jej (Prípadne jej priateľom) aktívne najavo, že o ňu nemá záujem. Príklad: "To sú ale pekné nechty. Tie nie sú pravé, čo? "
Negovať - ​​sloveso: aktívne demonštrovať nedostatok záujmu o krásnu ženu prednesením dvojznačné poznámky, zdanlivo neúmyselné urážky, prípadne konštruktívnej kritiky. Tiež: neg hit.
NLP - skratka (neurolingvistické programovanie): škola hypnózy, ktorá vznikla v sedemdesiatych rokoch 20. Storočia a je z veľkej časti založená na technikách Miltona Erickson. Na rozdiel od tradičnej hypnózy, v ktorej je hypnotizovaný uvedený do hypnotického spánku, sa v tomto prípade ide o hypnózu tzv. bdelou. Subjekt je ovplyvňovaný na podvedomej úrovni jemnými verbálnymi náznaky a fyzickými gestami.
NNDDV - skratka (niekoľkonásobný dlhodobý vzťah): žena, ktorá je súčasťou háremu, prípadne jedna z mnohých priateliek, s ktorými sa pickuper v danom období schádza a spí s nimi.
V ideálnom prípade pickuper pred svojimi NNDDV nič neskrýva a o svojich ostatných priateľkách je informuje.

NONVERZACE - podstatné meno: konverzácia, ktorej účastníci sa navzájom nepočúvajú, väčšinou z nedostatku záujmu alebo vinou nejakého rušivého prvku.
Nováčikovskej CVIČENIE - súslovie: úloha, ktorého cieľom je pomôcť hanblivým mužom prekonať svoj strach sa zoznamovanie s ženami - muž strávi jeden deň na verejnom mieste, napríklad v obchodnom dome, a pozdraví každú ženu, okolo ktorej prejde.
NOZZ - skratka (nízke sebavedomie): označenie ženy, ktorá trpí nedostatočnou sebadôverou a má tendenciu správať sa zakríknuté alebo sebadeštruktívnej.
OPCh - skratka (odpor na poslednú chvíľu): často nastáva po bozkávanie - žena, ktorá po mužovi túžia, mu zároveň zabráni, slovami alebo činmi, v intenzívnejšia k intimnějšímu sexuálnemu kontaktu, ako je odobraní podprsenky, vsunutie ruky do nohavíc, prípadne penetrácia.
OTVÁRAK - podstatné meno: poznámka, otázka alebo príbeh, ktorým sa začína konverzácie s neznámym človekom alebo skupinou neznámych ľudí. Otvárače sa delí na spontánny
(Vyplývajúce z daného prostredia) a pripravené, a ďalej na priame (naznačujúce milostný či sexuálny záujem) a nepriame (bez zjavného záujmu).

PÁVIT SE - sloveso: extravagantne sa obliekať alebo nosiť krikľavé doplnky s cieľom upútať n seba ženskú pozornosť. K Pávení možno využiť košele nápadných farieb, svietiacich šperkov, páperových boa, farebných kovbojských klobúkov, prípadne čohokoľvek iného, ​​čo vám umožní dostatočne vyniknúť medzi ostatnými.
Pešiak - podstatné meno: 1. oslovenie jednej skupiny ľudí s cieľom prepracovať sa k inej skupine alebo žene v nej. 2. osoba, ktorú človek osloví s cieľom dostať sa nepriamo bližšie k neďalekej žene či skupine. Pešiak môže byť váš známy aj cudzí človek.
PFU - skratka (priemerný frustrovaný úbožiak): obyčajný milý chlapec, ktorý neovláda žiadne pickuperské zručnosti a nevie, čo ženy priťahuje; muž, ktorý má tendenciu správať sa v prítomnosti žien, s ktorými ešte nespal, vtieravo a podlízavo.

PIVOT - podstatné meno: žena, väčšinou kamarátka, ktorá v spoločenskej situácii muži pomáha zoznamovať so ženami. Pivot môže slúžiť mnohým rôznym účelom: poskytuje sociálne dov kaz, môže prebúdzať žiarlivosť u mužovho ciele, uľahčiť otváranie náročných setov, prípadne môže pickupera pred jeho cieľom vychvaľovať.
PRAVIDLO TROCH SEKÚND - súslovie: poučka, podľa ktorej by mal muž osloviť ženu najneskôr tri sekundy po tom, kedy si ju všimne. Znižuje tým nebezpečenstvo, že muž začne o svojom budúcom kroku príliš premýšľať a znervóznie, prípadne že jeho dlhej pokukování ženu znepokojí.
PROFI RANAŘKA - súslovie: ženské pracovníčky v odvetví služieb, ktoré sú väčšinou zamestnávané pre svoju fyzickú atraktívnosť, napr. barmanky, čašníčky alebo striptérky.
PŘEALFOVAT - viď ASS.

PREKÁŽKA - podstatné meno: človek alebo ľudia v rámci skupiny, ktorí nie sú cieľom pickuperova snaženia, ale ktoré si pickuper musia získať na svoju stranu preto, aby mohol rozohrať ženu, po ktorej túžia a ktorá je súčasťou skupiny.
PŘEKOPOMUKOPO - skratka (předkontační pozvánka, mužská kontaktné pozvánka): neverbálne manéver alebo séria manévrov, ktorých cieľom je prinútiť ženu alebo skupinu, aby si muža všimla a pasívne vyjadrila svoj záujem stretnúť sa s ním ešte pred tým, než ju muž osloví.
PŘERÁMOVAT - sloveso: zmeniť kontext, prostredníctvom ktorého človek vníma či posudzuje nejakú myšlienku alebo situáciu; zmeniť zmysel myšlienky alebo situácie vo vnímaní druhého človeka.
PSIE OČI - súslovie: oddaný výraz v očiach ženy, ktorá sa cíti byť priťahovaná mužom, sa ktorým konverzuje.
PT - skratka (priateľ alebo partner)

PT STOP - podstatné meno: vzorec, postup alebo replika, použitá pickuperem s cieľom zviesť ženu, ktorá má priateľa.
PZ - skratka (prejavenie záujmu či zámerov): jednoznačná poznámka, ktorej cieľom je dať žene najavo, že sa k nej muž cíti byť priťahovaný alebo že na neho urobila dojem.
RÁMEC - podstatné meno: kontext, v ktorom človek vníma danú osobu, vec, udalosť či prostredie.

RAPPORT - podvedomé "zladenie", spojenie dvoch ľudí, akási vzájomná dôvera a súhra pri akejkoľvek interakciu; ľudia "v rapport" majú tendenciu zrkadliť niektoré pohyby partnera, používať podobný tón hlasu, podobný spôsob komunikácie, dýchať v rovnakom rytme.
RPFU - skratka (reformovaný priemerný frustrovaný úbožiak): študent zvádzania, ktorý sa doteraz nestal picuperem, prípadne neovládol zručnosti vyučované komunitou.
RS - skratka (rýchla sedukce): škola pickupu využívajúcich princípov NLP, ktorú v 80. rokoch 20. storočia založil Ross Jeffries.
RSD - skratka (Real Social Dynamics): obchodná spoločnosť zameraná na pickuperské semináre, dielne a produkty. Rušivé VZOREC - súslovie: nečakané slovo, slovné obrat alebo náhla akcia, ktorej cieľom je prerušiť naučenú automatickú reakciu druhého človeka ešte pred tým, než ju dokončí, napr. prerušiť ženu, ktorá hovorí o bývalom priateľovi, a rýchlo zmeniť tému.
Rutina - podstatné meno: príbeh, konverzácie so scenárom, ukážka nejaké zručnosti alebo iný pripravený materiál, ktorého cieľom je iniciovať, udržať a rozvinúť interakciu so ženou alebo skupinou ľudí, ktorej je žena-cieľ súčasťou. Príkladom rutiny môže byť test najlepších kamarátok, evolučnú fázová modulácia a demonštrácie svoje ceny s využitím mimozmyslového vnímania.

Sarge - podstatné meno: žena zbalená pickuperem.
SARGEOVAT - sloveso: baliť ženy, vyraziť do spoločnosti s cieľom oboznamovať sa so ženami.
SARGER - podstatné meno: človek, ktorý balí ženy; člen pickuperské komunity.
SET - podstatné meno: skupina ľudí v spoločenskom kontexte. Dvojset je skupina dvoch ľudí, Trojitý je skupina troch ľudí atď. Sety sa môžu skladať z mužov, žien, prípadne z oboch pohlaví (tzv. zmiešaný set).
SKUPINOVÁ TEÓRIE - súslovie: teória, podľa ktorej sa väčšina žien vyskytuje v spoločnosti priateľov, ktorých uznanie si muž snažia získať, ak sa chce so ženou zoznámiť.
Snajper NEG - súslovie: neg určený na ztrapnění ženy v situácii jeden na jedného.

SP - skratka (sexuálna priateľka): žena, s ktorou muž praktizuje príležitostný konsenzuálne pohlavný styk bez citových väzieb a trvalejšieho vzťahu.
SPOLOČENSKÝ DÔKAZ - súslovie: ľudia budú robiť veci, ktoré vidia, že robia ostatní. ako príklad uvediem jeden experiment. Človek sa postaví uprostred ulice a začne sledovať oblohu. Okoloidúci potom začnú tiež pozorovať oblohu, aby zistili, na čo sa vlastne tam ten človek pozerá? Tento experiment musel byť v jeden okamih prerušený, pretože na ulici sa zastavilo a sledovalo oblohu toľko ľudí, že to zastavilo prevádzku v danej ulici. V oblasti zvádzanie sa pickuper snaží napríklad byť vidieť s atraktívnou ženou / ami, čo potom zvýši jeho hodnotu v očiach ostatných žien.
Spúšťačom PRÍŤAŽLIVOSTI - súslovie: sú to zakorenené predstavy v ženine mozgu, ktoré boli vytvorené za milióny rokov evolúcie a sexuálne selekcia ako odozva na vysokej mužské schopnosti prežitia a rozmnožovania sa (survival and reproduction value).

Štýlovanie - podstatné meno: kombinácia vycibrených taktit, manierov, dvojsmyslných komplimentov a reakcií, ktorých cieľom je udržať si v skupine dominantné postavenie.
SUBKOMUNIKACE - podstatné meno: informácie, efekt alebo dojem, ktorý muž vytvára svojím správaním, oblečením a celkovým vystupovaním; spôsob nepriame neverbálne komunikaceke ktoré sú ženy väčšinou vnímavejšie ako muži.
Šuflíkový - sloveso: zaujímať podriadených alebo servilní postavenie s cieľom lichotiť žene, napr. v podobe platenia jej útraty alebo prispôsobovaní svojich názorov jej.
Synestézia - podstatné meno: pôvodne označenie pre prekrývanie zmyslov, napr. Chutiť farbu; vo zvádzanie druh tzv. bdelé hypnózy, kedy je žena uvedená do stavu zostreného vnímania a požiadaná, aby myslela na príjemné veci a navodzovala si stále intenzívnejšie príjemné pocity. Cieľom tejto techniky je ženu vzrušiť pomocou podmanivých metaforických slovných obratov, obrazov a vnemov. Tiež: hyperemperie.

Šišov - sloveso: stav, kedy žena neodpovedá na telefonát, hoci o volajúceho pôvodne javila záujem.
ŤAHY-TLAK - podstatné meno, súslovie: technika, ktorej cieľom je zvýšiť mužovu atraktivitu pre ženy - muž žene naznačuje, že o ňu nemá tak celkom záujem, aby sa vzápätí zachoval úplne opačne. K tomuto zvratu môže dôjsť v priebehu niekoľkých málo sekúnd, ke napríklad muž vezme ženu za ruky a vzápätí ju pustí, akoby k nej ešte nemal dostatočnú dov veru, alebo v dlhšom časovom rozpätí, kedy je muž veľmi ústretový počas jedného telefonátu, ale odťažitý a úsečný počas telefonátu nasledujúceho.
Takeaway - podstatné meno: technika, pri ktorej muž opustí (na pár sekúnd alebo na niekoľko hodín) ženu, ktorú sa mu podarilo osloviť a zaujať. Tým jej dáva najavo, že z nej neblbni, a zvyšuje tak svoju príťažlivosť. Tiež: falošný takeaway.

TERÉN - podstatné meno: akékoľvek verejne prístupné miesto, kde sa môže pickuper zoznamovať so ženami.
TERÉNNE SPRÁVA - súslovie: písomná správa o uskutočnenom pickupu, prípadne večeru strávenom zvádzaním žien, väčšinou umiestnená na internete. Tiež: TZ. Ďalšie druhy správ zahŕňajú VZ (výletné správa), ZS (správa o styku), PZ (průserová správa) a ZT (správa o trojke).
TEST guľa - súslovie: otázka, žiadosť alebo zdanlivo urážlivé poznámka, s ktorej pomocou sa žena snaží zistiť, či je muž dostatočne silný jedinec na to, aby sa pre ňu stal dôstojným priateľom alebo sexuálnym partnerom. Pokiaľ muž túto pascu neprehliadne, väčšinou u ženy neuspeje a stráca príležitosť postúpiť v interakcii s ňou na ďalšiu úroveň. Príklad: žena môže muži povedať, že je pre ňu veľmi mladý alebo starý, alebo ho požiada o službu, ktorá nie je nevyhnutne nutná. Tiež: shit test.

TESTOVAŤ V TERÉNE - súslovie: experimentovať a zdokonaľovať taktiku či postup na určitom počte žien v rôznych spoločenských situáciách predtým, ako je táto taktika predstavená ostatným pickuperům.
TRANZÁKY - podstatné meno: slová, ktoré človek počas reči zdôrazňuje alebo opakuje, čím nevdojak naznačuje, že pre neho môžu mať osobitný význam. Akonáhle pickuper odhalí slová uvádzajúci ženy v tranz, môže ich používaním vo vzájomnej konverzáciu prebudiť v žene pocit vzájomného porozumenia a väzby.
TROJPOHLED - podstatné meno: technika aplikovaná tesne pred pokusom o bozk; muž nadviaže so ženou očný kontakt a následne očami niekoľkokrát zmyselne zablúdi k jej perám.

VATA - podstatné meno: nezáväzná bežná konverzácia, najmä medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa nepoznajú; typickým predmetom takejto konverzácie býva približné miesto bydliska, práce, záujmy a koníčky.
VYMĚKNOUT - sloveso: situácia, keď žena zruší naplánovanú schôdzku, alebo na ňu nedorazí.
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL BLÍZKOSTI - súslovie: povedomie o tom, že vo vašej blízkosti rozpačito postáva žena (prípadne skupina žien) v nádeji, že ju oslovíte. Taká žena bude vo väčšine prípadov k pickuperovi natočená chrbtom, aby jej prítomnosť na danom mieste pôsobila pokiaľ možno náhodným dojmom.
Vytvárať primeraný OČAKÁVANIA - súslovie: dať žene pred pohlavným stykom najavo, ako vážny vzťah s ňou muž plánuje nadviazať, aby žena neočakávala príliš veľa, alebo naopak príliš málo.
VZOREC - podstatné meno: verbálny prejav, väčšinou s pevným scenárom, založený na sériu slovných obratov z oblasti neurolingvistického programovania, ktorého účelom je priťahovať a vzrušovať ženy.

Záseky - podstatné meno: okamih v priebehu pickupu, kedy žena (prípadne skupina) dospeje s bodu, že jej je v spoločnosti muža, ktorý ju oslovil, dobre a že nechce, aby odišiel.
Zistená hodnota - súslovie: spôsob, ako s pomocou konverzácie zistiť, čo je pre druhého človeka dôležité, väčšinou s cieľom odhaliť hlbokú vnútornú túžbu, ktorá do značnej miery určuje jeho správanie. V oblasti zvádzanie môže zistenie hodnôt napr. Pomocou muži určiť, že žena, ktorá tvrdí, že hľadá bohatého manžela, v skutočnosti túži len po pocite bezpečia. Tiež: ZH.
ZPPFU - skratka: (úplne priemerný frustrovaný úbožiak): muž, ktorý je u žien mimoriadne neúspešný, väčšinou vinou spoločenské neohrabanosti, nervozity a nedostatku skúseností.
Zvetrať - sloveso: situácie, kedy ženino telefónne číslo prestane slúžiť ako účinný nástroj na podnikanie ďalších krokov, väčšinou preto, že medzi oboma interakciami uplynulo príliš veľa času, a žena preto stratila záujem. Ženu, ktorá stratila o pickupera záujem, možno označiť súvisiacim termínom "vetrák". Rebrík SÚHLASU - súslovie: presvedčovacie technika, pri ktorej anketár položí žene niekoľko jednoduchých otázok, formulovaných tak, aby odpoveď na ne bola pokiaľ možno kladná. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že žena kladne odpovie aj na záverečnú otázku s otvoreným koncom. Napr .: "Ste spontánna? Máte rada dobrodružstvo? Chcela by ste si zahraťhru, ktorej sa hovorí kocka? " ŽENSKÉ KRÍDLO - súslovie: pozri pivot.

Autori projektu Škola zvádzania Elite - od r. 2009 úspešne odovzdávajú nadobudnuté skúsenosti a zručnosti ďalším mužom, v rámci pravidelne organizovaných školení - kurzov, tréningov, seminárov, coachingu a vzťahového poradenstva. Ich pozitívne úspechy, tak spoločne s nimi zdieľa množstvo mužov - nielen zo Slovenskej a Českej republiky, ale aj zahraničia. Viac informácii o projekte, nájdete na našich stránkach: www.seduction.sk

kurzy zvadzania prihlasenie termíny

 

Škola zvádzania Elite
Bratislava - Brno - Praha
Poradenstvo-Kurzy-Školenia

InfoLinka: +421 948 004 222
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Website: www.seduction.sk

Ako Vám osobne môžeme pomoct

Dlhoročne pôsobíme v oblasti osobnostného, milostného a vzťahového rozvoja. Poskytujeme poradenstvo, koučing a vzdelávanie v oblasti mužsko ženských vzťahov, sociálnej dynamiky, milostného života a osobného rastu. Od roku 2010 naše kurzy, školenia a semináre absolvovalo vyše 2500 spokojných klientov. Pridajte sa k úspešným. Kontaktujte nás - sme tu pre Vás.