O Rossovi Jeffries sa hovorí, že založil komunitu zvodcov a že je otcom moderného umenia zvádzania žien. Od 90. rokov začal písať na túto tému knihy a radil mužom prostredníctvom kníh a článkov, ktoré publikoval. Krok po kroku vybudoval svoj vlastný prístup, ktorý je dnes modifikovaný prostredníctvom NLP metód. Všetko začalo jeho záujmom o neuro-lingvistické programovanie (NLP) a Eriksonovskou hypnoterapii v neskorých 80. rokoch a začiatkom rokov 90. - čo vlastne slúžilo ako podklady k jeho metóde rýchleho zvádzania (Speed Seduction). V roku 1988 publikoval knihu s názvom - How to Get the Women You Desire Into Bed. Rychlo zvádzanie a balenie využíva kombináciu praktického NLP a hypnotických techník, aby žene pomohli vybaviť si pozitívne myšlienky a asociovať je s pickuperem. Rané verzie rychlosvádění sa zameriavajú hneď na niekoľko oblastí. Prvý z nich je zmeniť zakorenené predstavy o ženách, uvedomiť si, že majú taky rady sex a že sex nie je dar pre muža. Ďalšia oblasť sa zameriava na zvládnutie tzv. "Vnútorný hry" (inner game), ktorá mužom pomáha cítiť sa sebavedomejšie v okolí žien.

Toho sa je možné dosiahnuť pomocou tzv. kotvenia (anchoring, vytváranie väzby medzi vonkajším stimulom a emočnou reakciou ženy) alebo hypnotických techník. Posledná z oblastí sa zameriava na vytváranie pozitívnych emócií u žien. Medzi ne patrí fascinácia, mystifikácie, spojenie na emocionálnej úrovni a mnoho ďalších. Tieto stavy sú často navodzovanie pomocou komunikácie, jazykových vzorcov a príbehov. Tieto naučené príbehy sú vytvorené tak, aby u ženy zvýraznili špecifické emócie a pocity. Postupom času sa Ross Jeffries presunul od striktného užívanie pripravených vzorcov smerom ku spontánnemu vytváraniu hypnotického jazyka a budovanie sebadôvery pomocou vnútornej hry, jogy a meditačných cvičení.

Metóda Rossa Jeffries
Ross Jeffries založil školu rychlo-zvádzania (speed seduction). Táto škola využíva technik neuro-lingvistického programovanie (NLP), ktoré si Jeffries upravil pre potreby sedukce. Základom pôvodného konceptu Rýchleho zvádzania a zoznamovania je skutočnosť, že človek pociťuje emócie, ktoré sa dajú vyvolať buď nejakým príbehom, alebo pomocou lingvistického vzorca. Cieľom je vzrušiť ženu len pomocou slov, ktoré je nutné usporiadať tak, aby ju uviedli do stavu, ktorý si spája sa  sexuálnym vzrušením. Využívajú sa k tomu fonetický nejednoznačné slová a slovné spojenia (ako napríklad blow me a below me, your mind a you'r minie) a taky kotvenia (anchoring, pozri slovníček pojmov). Funkcia kotvenia je tu taká, že vďaka vhodným "ukotvenie" si človek môže spojiť tieto stavy vzrušenia so svojou osobou.

Je potrebné spájať pozitívne emócie s vašou osobou a, pokiaľ možno, vyhýbať sa asociáciám negatívnym (zlé a nevhodné témy, slová, komunikácia). Potom už len stačí, aby Pickuper tieto stavy v žene znovu vyvolal, napríklad dotykom na mieste, kde príjemný pocit ukotvil. Na to nadväzuje viera v to, že aby mohol človek vstrebať nejaký príbeh či myšlienku, otázku alebo akýkoľvek iný lingvistický vzorec, musí si najskôr v mysli túto situáciu prežiť. Ako príklad by sa dala uviesť otázka "Have you ever been really Attracted to someone?" "Cítila si už niekedy voči niekomu naozajstnú príťažlivosť? "), ktorá ženu prinúti si takú situáciu znovu prežiť vo svojej mysli.  (Čo potom v danú chvíľu vzbudí podobné pocity, ako tá reálna skúsenosť. Pickuper potom môže tieto pocity využiť a spojiť so svojou osobou pomocou vhodného ukotvenie tohto pocitu.) Cieľom tejto konkrétnej techniky v praxi zvádzania je uviesť ženu do stavu vzrušenia a príťažlivosti. Je to podobná psychická skúsenosť, ako keď žena číta nejakú romantickú knihu z červenej knižnice (s tým rozdielom, že hlavným hrdinom ste v interakcii Vy sám .-) Pretože veľká časť prístupu Rosse Jeffriesa je založená na neuro-lingvistickom programovaní, pokúsime sa Vám ešte tento smer na dalších riadkoch trochu priblížiť.

Úvod k neuro-lingvistické programovanie (NLP)
Encyklopédia NLP definuje neuro-lingvistické programovanie takto: "Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je model správania, a súbor explicitných zručností a techník, založené Richardom Bandler a Johnom grinderov začiatkom roku 1976. NLP je definované ako "Štúdie štruktúry subjektívnej skúsenosti" a študuje vzorce, čiže "programy" vytvorené interakcií medzi mozgom ( "neuro"), jazykom ( "lingvistika") a telom. Z pohľadu NLP, táto interakcie produkuje ako efektívne tak neefektívne správanie, a je zodpovedná za procesy, ktoré dávajú za vznik ako črtám dokonalosti, tak rysom patologickým. Mnohé z týchto zručností a technik

NLP boli odvodené z pozorovaní vzorcov majstrovského správania u expertov v rôznych odboroch profesionálnej komunikácie vrátane psychoterapie, biznisu, hypnózy, práva a vzdelávanie. "(Robert B. Dilts, Judith A. Delozier, 2000, str. 17) Richard Bandler a John Grinder sa snažili o pragmatický prístup k modelovaniu troch úspešných psychoterapeutov - Virginie satiru, Miltona H. Erickson a Fritza Perls. Cieľom bolo zistiť, prečo boli tieto tri osobnosti úspešnejší ako ich kolegovia. Teoretické základy sú postavené na prácach, ktoré sa týkajú týchto troch skúmaných osobností a disciplínach skúmajúcich jazyk a myseľ, vrátane psychológie, lingvistiky a kognitívne teórie. NLP je účinné umenie a veda odvodená zo skúmania spôsobov, akým najúspešnejší ľudia v najrôznejších oblastiach činnosti dosahujú výborné výsledky. 

To samozrejme platí aj pre oblasť zvádzanie, takže podľa Rossa Jeffiesa a ďalších, je možné sa v tejto zručnosti zlepšiť aj voľným pozorovaním ľudí, ktorí majú túto zručnosť na vysokej úrovni. NLP je model, akým si ľudia štrukturalizujú svoje jedinečné životné skúsenosti. Je to vlastne súbor modelov zručností a techník pre účinné myslenia a správania vo svete. NLP by sa tiež dalo charakterizovať ako praktická zručnosť, ktorá vás naučí, ako dosiahnuť to, čo naozaj chcete v tomto svete dosiahnuť a zároveň vytvárať hodnoty aj pre druhých ľudí. Richard Bandler, zakladateľ toho prístupu, definuje NLP ako študovanie štruktúry subjektivity. Ako taký alternatívny pohľad na riešenie problémov. Ako príklad uvádza porovnanie NLP a prístupov psychoterapia k fóbiám.

Kým klasická psychoterapia sa sústredí na ľudí, ktorí fóbie majú a snažia sa nájsť riešenie medzi nimi, v NLP sa zameriavajú na ľudí, ktoré fóbie trápili, ale podarilo sa im ich prekonať a snaží sa identifikovať proces, ktorým sa im to podarilo. Opäť by tu bolo možné nájsť paralelu s prístupom k zvádzaniu, pretože mnoho prístupov sa snaží ísť opačným smerom / správaním, ktoré by sa väčšina mužov vydala. Ako príklad by sa dala uviesť situácie, v ktorej sa muž dostane ku skupine ľudí, kde sa zároveň nachádza aj žena, o ktorú by mal záujem. Väčšina mužov by tu zamerala väčšinu svojej pozornosti práve žene, o ktorú majú záujem. Pravý PUA umelec by však ženu mal naopak najskôr ignorovať, a tým vzbudiť jej záujem (aby premýšľala, prečo ju ignoruje, keď väčšina mužov o ňu okamžite prejaví záujem), a až až po pár minútach sa začať sústrediť na svoj cieľ. tým okamžite zvyšuje svoje šance, pretože vystupuje z davu a navyše už v ženie prebudil zvedavosť.

Neuro-lingvistické programovanie (NLP) - je teda modelom interpersonálnej komunikácie a alternatívnym prístupom k psychoterapii. Je založené na štúdiu jazyka, komunikácie a zmien osobnosti. Neuro-lingvistické programovanie je súborom techník, axióm a názorov, ktoré sa používajú najmä ako prístup k osobnému rozvoju. Je založené na myšlienke, že myseľ, telo a jazyk spolu komunikujú a vytvárajú vnímanie sveta každého človeka a že tieto predstavy spolu so správaním môžu byť zmenené použitím rôznych techník.

Existuje množstvo variantov a možností použitia NLP. Je organizované množstvo seminárov a workshopov, bolo vydané množstvo kníh a audio programov. Tiež existujú veľké rozdiely v hĺbke, šírke a kvalite rôznych školení. Je ťažké NLP jednoducho definovať, ale existujú určité spoločné princípy a postuláty. Všeobecne sa NLP snaží o zvýšenie možností a flexibility jedinca. Tieto prístupy a know how vyučujeme aj našich absolventov na kurzoch a školeniach, ktoré pravidelne organizujeme. 

Pre lepšiu predstavu uvediem príklad, ako táto metóda funguje. Super weasel phrase: Have you ever ...? (Bola si už niekedy ...?) Tieto tri slová predstavujú veľmi účinný nástroj, pretože osobe, ktoré položíte takúto otázku, vlastne prikazujete, aby išla "do seba" a vybavila si, aké to bolo, keď prežívala danú situáciu, čím znovu prežije všetky emócie (či už dobré, alebo zlé) spojené so spomienkou. Príklad: "Have you ever experienced incredible excitement, thinking about mastering new skills ?" .-)

Počíta sa len DNEŠOK. Všetko ostatné sú len molekuly Vašich spomienok – toho čo bolo a nikdy sa už nezopakuje. Radšej si dajte záväzok - TU a TERAZ prijmite ROZHODNUTIE - zmeniť svoj život. Krok po kroku - v každej oblasti Vášho života. Enjoy your Life. The Game is on !

kurzy zvadzania prihlasenie termíny

 

Škola zvádzania Elite
Bratislava - Brno - Praha
Poradenstvo-Kurzy-Školenia

InfoLinka: +421 948 004 222
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Website: www.seduction.sk

Ako Vám osobne môžeme pomoct

Dlhoročne pôsobíme v oblasti osobnostného, milostného a vzťahového rozvoja. Poskytujeme poradenstvo, koučing a vzdelávanie v oblasti mužsko ženských vzťahov, sociálnej dynamiky, milostného života a osobného rastu. Od roku 2010 naše kurzy, školenia a semináre absolvovalo vyše 2500 spokojných klientov. Pridajte sa k úspešným. Kontaktujte nás - sme tu pre Vás.